Od same pojave čoveka na prostorima planete Zemlje, evidentna je bila njegova potreba za komuniciranjem sa drugim pripadnicima iste zajednice, i raznih zajednica među sobom. Brojna arheološka otkrića i kasnija proučavanja, svakako idu u prilog tvrdnji da je u prazajednici prvi oblik komuniciranja bila mimika i gestikulacija, a potom i crtež, kojim se saopštavaju razni vidovi i oblici života i rada čoveka prvobitne zajednice.

Postanskih Maraka 2 1