F  E  P  A     K  O  N  G  R  E  S   -    A  T  I  N  A    2015

KongresFEPA

Za vreme održavanja filatelističke izložbe zemalja Južne Evrope - NOTOS, u Atini je 15. novembra održan FEPA Kongres.

Predsednik FEPA, Jose Ramon Moreno je pozdravio i  zaželeo dobrodošlicu prisutnim delegatima nacionalnih saveza. Posebnu zahvalnost je izrazio domaćinu, predsedniku Grčke filatelističke federacije, g. Pantelisu Leoussisu.

KongresFEPA3

Aleksandar Boričić, Pedro Vaz Pereira (bivši predsednik FEPA) i Hose Ramon Moreno (sadašnji predsednik FEPA)

Ustanovljeno je da Kongresu prisustvuje 34 delegata od 43, što je 79%, čime su ispunjenjeni uslovi za dalji rad Kongresa a sve donete odluke su punovažne.

Na početku je usvojen zapisnik sa predhodnog Kongresa u Luganu. Sledio je izveštaj članova Borda o  radu , izveštaj o stanju finansija te poslovanju FEPA i izražena zahvalnost g. Alfredu Kunzu, na uspešnom i odgovornom angažmanu blagajnika .

KongresFEPA1

Aleksandar Boričić, Pedro Vaz Pereira (bivši predsednik FEPA) i Bončo Bonev (sudija iz Bugarske)

Jose Ramon Moreno je objasnio, da FEPA pokriva troškove puta članovima uprave FEPA ( FEPA boarda) za sastanke uprave i kongrese, dok članovi uprave FEPA, kada sarađuju na drugim filatelističkim manifestacijama, te troškove, pokrivaju sami. Pomenuto je da se posluje krajnje štedljivo na svim nivoima, tako da se stanje na računu uvečalo. U narednom periodu prevashodni zadatak Borda  je da pomogne razvijanju filatelije.

G. Moti Kremener je napomenuo, da se FEPA mora  posebno zalagati za afirmaciju filatelije među mladima. G. Moreno se složio i kao primer navodi  Dino Murića, predsednika društva u Trakoščanu, u kome poslednjih 10 godina radi škola filatelije za mlade, koja svake godine upisuje oko 200 polaznika.

Upravni odbor FEPA je predložio da se  naknada za FEPA patronatstvo na izložbama smanji za 50% , ukoliko participacija za vitrine bude do 30 evra. Predlog je jednoglasno usvojen.

Posle kraće diskusije usvojen je finansijski izveštaj.

Kako se na nekim nacionalnim i regionalnim izložbama, u mnogim zemljama uveliko izlažu razglednice, predloženo je da se formira nova klasa i uvrsti zvanično u program izložbi. Prihvatanjem ove nove klase,  napravljena su uputstva kako da se pravi zbirka i izlaže pod istim uslovima, kako to važi za druge takmičarske klase. Posle tri godine od ovih pravila i njihove primene u praksi, revizija istih bi se izvršila 2018 godine, čime bi ona postala validna za sve izložbe pod patronatstvom FEPA. U naredne tri godine u Evropi se očekuje 15 – 20 izložbi na kojima bi bila zastupljena i ova klasa. G. Pedro Vaz Pereira je istakao da će Portugal odmah primeniti ova pravila. G. Ambrus iz Rumunije je istakao da će uvođenjem nove klase, ona poremetiti i umanjiti vrednost izložbe, jer se eksponati razglednica lako prave i male su vrednosti. S time se nisu složili g. Suhadolc, King i Muhonen. Materijal ipak nije tako jeftin, a posebno treba osmisliti  dobru priću u opisu i proučiti građu. Istaknuto je da bi uvođenjem nove klase bio povećan broj posetilaca na izložbama. Predložena pravila i instrukcije su prihvaćeni.

Upravni odbor FEPA je predložio promenu tačke 10.4 u statutu FEPA, po kome se član (Savez), koji nije platio članarinu dve godine za redom suspenduje, a ako se neplačanje nastavi član (Savez) se briše. Kako bi time nastao problem redovnih i suspendovanih članova, predlaže se, da se pojam suspendovati ukine a o brisanju člana is spiska odlučuje FEPA kongres. Predlog je usvojen večinom delegata.

KongresFEPA2

Aleksandar Boričić i Spas Pančev (predsednik Saveza filatelista Bugarske)

Blagajnik je zamolio one, koji ne mogu platiti članarinu u roku,da ga o tome obaveste, da se zna situacija. 

Predložene promene FIP statuta i GREX nisu dostavljene blagovremeno, pa nije bilo dovoljno vremena da se prouče i daju sugestije. Rok za komentare i sugestije nacionalnih saveza treba dostaviti FEPA Bordu do 16. marta 2016 godine. Po objedinjenju razmatraće se na sledećem FEPA Kongresu. G. Pereira je napomenuo da Evropa ima manjinu u FIP Bordu i da sve treba dobro i pažljivo proučiti.

Predsednik Moreno se posebno zahvalio svim organizatorima održanih izložbi u prethodnom periodu i dao saglasnost za održavanje predviđenih.

KongresFEPA4

Bonev, Boričić, Moreno, Pereira, Pančev, Katurić i Meandžija

Časopis FEPA NEWS i Websajt se stalno usavršavaju i dograđuju.

Doneta je odluka da se naredni kongres FEPA odži u Viana do Castelo u Portugalu, 30. aprila, u vreme održavanja izložbe LUBRAPEX 2016.

Zadužen je direktor Nicos Rangos da razgovara sa federacijom Malte u vezi pridruživanja Fepa-i.

Na kraju kongresa g. Moreno je kao znak priznanja i zahvalnosti za uspešan rad na polju filatelije predao medalju Tony Virvillisu i FEPA priznanje klubu filatelista u Pragu, koje je primio g. Vit Vaniček.

Slobodan Meandžija

 

Bora Meandzija

Aleksandar Boričić i Slobodan Meandžija