U skladu sa Pravilnikom izložbe, usvojenim na sednici Organizacionog odbora održanoj 27. jula 2011. održana je prva filatelisticka izlozba pod nazivom BEOGRADFILA I, od 25. do 30. oktobra 2011. u umetnickorn paviljonu "Cvijeta Zuzorić" na Malom Kalemegdanu u Beogradu.

 

BF 2Zahvaljujući dobroj volji i razumevanju gradonačelnika, gospodina Dragana Đilasa, Grad Beograd se prihvatio pokroviteljstva ove izložbe, odobravajući da ona nosi ovaj naziv, sa željom da dobije tradicionalan karakter. Pošta Srbije, sa čelnim čovekom, generalnim direktorom Goranom Ćirićem, obezbedila je svu neophodnu logističku, tehničku i svaku drugu vrstu pomoći u organizaciji ove manifestacije.

Izložbu u paviljonu Cvijeta Zuzorić otvorio je generalni direktor Pošte Srbije Goran ĆiriĆ, koji je tom prilikom izrazio veliko zadovoljstvo zbog organizovanja jedne ovakve manifestacije, najavivši u svom obraćanju veoma skoru organizaciju međunarodnog susreta filatelista, upravo u našem gradu, na tradicionalnoj manifestaciji SRBlJAFILA.

Svečano otvaranje izazvalo je veliko interesovanje ljubitelja poštanske marke. Na svečanom otvaranju, generalni direktor Ćiric pustio je u opticaj i filatelističko izdanje u čast 25. oktobra, Međunarodnog dana marke - prigodnu poštansku marku pod nazivorn "Dan marke - 2011" čiji je motiv posvećen upravo prvoj beogradskoj filatelističkoj izložbi BEOGRADFILA. Autor ove marke je grafički dizajner Jakša J. Vlahović, kreator maraka RJ "Srbijamarka", koji je likovno rešenje za ovu marku kreirao uz stručnu pomoć i saradnju Predraga Antića, predsednika Organizacionog odbora filatelističke izložbe BEOGRADFILA I.

Posebnu pažnju na svečanom otvaranju izazvao je jedan razred učenika Srednje tehničke PTT škole koji su na otvaranje došli u pratnji svog razrednog starešine. Budući poštari pokazali su veliko zanimanje za izložene eksponate, a iskoristili su i priliku da se upoznaju sa kreatorom maraka, dizajnerom Jakšom Vlahovićem.

Na filatelističkoj manifestaciji BEOGRADFILA koja je bila takmičarskog karaktera, izloženo je oko pedeset filatelističkih zbirki iz naše zemlje i zemalja regiona. Van takmicarske konkurencije, Pošta Srbije, Pošte Srpske i poštanska uprava Mađarske prikazale su nova prigodna filatelistička izdanja.

Uz ekstremno veliki napor i entuzijazam malog broja ljudi, angažovanih na ostvarivanju ovog prilično zahtevnog projekta, u izuzetno kratkom vremenskom periodu, stekli su se uslovi da se postojeće, dotrajale vitrine, kupljene za odrzavanje BALKANFILE XI u Novom Sadu daleke 1987. godine, ponovo stave u funkciju nabavkom novog stakla, podloge i plastike.

Ova izložba je održana u predviđenom, odnosno planiranom roku. Glavni cilj je bio promovisanje novih izložaka za sticanje kvalifikacija koje omogućuju učestvovanje na međunarodnim izložbama. Intenzivne i sveobuhvatne pripreme za održavanje BEOGRADFILE I počele su od juna 2011. godine, a trajale su sve do otvaranja izložbe. lstovremeno su se održavali brojni sastanci Organizacionog odbora, uz prisustvo čelnih ljudi Srbijamarke, PTT Muzeja, JP PTT saobraćaja "Srbija", kao i predstavnika paviljona Cvijeta Zuzorić.

Po svim merilima, izložba je vešto koncipirana, dobro pripremljena i uspešno održana.
 
Osnovni zadaci Organizacionog odbora su prvenstveno bili obezbedivanje finansijskih i materijalnih sredstava, izlagačkog prostora, osposobljavanje vitrina, kao i promovisanje filatelije kod odrasle populacije i naročito među omladinom. Taj aspekt uključuje selekciju izložaka, imenovanje komesara i članova žirija, opremu kataloga, organizovanje Palmaresa.

To takođe obuhvata osmišljavanje i usvajanje logotipa izložbe, prigodne marke, žiga i koverte, pozivnice, plakate, smeštaj stranih gostiju, organizovanje pratećih sadržaja koji upotpunjuju ovakvufilatelističku manifestaciju. Pravilnik izložbe je usaglašen prema standardima FIP i FEPA i shodno tome u takmičarskoj kategoriji postoji šest klasa: poštanska istorija, tradicionalna filatelija, poštanske celine,  aerofilatelija, tematska filatelija i literatura. U netakmičarsku klasu ulaze specijalno pozvani izlagači i počasni izlošci.

Predviđene medalje su: velika zlatna, zlatna, velika pozlaćena, velika srebrna, srebrna, posrebrena, bronzana i diploma o učešću na izložbi.

Izložba je održana pod pokroviteljstvom grada Beograda i gradonačelnika gospodina Đilasa. Predsednik Organizacionog odbora je bio Predrag Antić, komesar izložbe Aleksandar Krstić, predsednik žirija
Nikola Ljubičić, a članovi Miomir Arsić i Milan Vujović, a sekretar Nebojša Dubajić.

Prateća manifestacija pomenute izložbe, pod nazivom "Inventar originala" je održana zahvaljujući razumevanju i podršci Sekretarijata za kulturu Grada Beograda. Tom prilikom je prezentovana istorija pošte na tlu Beograda i Srbije, iz pretfilatelističkog perioda.

Tokom izložbe održana su dva seminara, u cilju sticanja i širenja znanja kao i promovisanja filatelije kao i stvaranja novih zbirki, naročito u domenu tematske filatelije koja kod nas nije dovoljno razvijena i nezasluženo je potisnuta u drugi plan. Seminar održan 26. oktobra vođen je od strane uvaženog  gosta iz Slovenije Petra Suhadolca, koji je tom prilikom vešto i uspešno prezentovao nove tendencije i FIP pravila u stvaranju zbirke u okviru tematske filatelije. Seminar o pretfilateliji u Srbiji održan je 28. oktobra u okviru projekta "Inventar originala", koga je prezentovao Miomir Arsić. Oba seminara su bila prilično posećena.

Na izložbi su prezentovane desetine eksponata koji obuhvataju sve periode naše istorije, počevši od doba pretfilatelije, preko perioda Kneževine i Kraljevine Srbije, različitih perioda Jugoslavije, uključujući i periode učestalih ratova i okupacija. Ovako burna istorija dovela je do uspona u sakupljačkom i istraživackom radu koji je rezultirao velikim brojem publikacija vezanih za razvoj filatelije. Shodno tome naši filatelisti su spremni da izlažu na međunarodnim izložbama gde osvajaju najviša priznanja i prestižne nagrade. Nažalost, pokazuje se da nam nedostaje veći broj mladih i novih izlagača koji bi pokrivali i neke druge izlagačke klase, koje nisu dovoljno zastupljene u našoj filateJiji. S druge strane, održavanje ovakvih izložbi podstiče rad na unapređenju organizovane filatelije i sve prednosti koje ona pruža, na obezbedenju stručne pomoći izlagačima u pripremanju izložaka kao i širenja baze izlagača. U narednom periodu, pored navedenog, svakako se treba angažovati na osposobljavanju većeg broja internacionalnih sudija, koji bi, ceneći objektivnost, više zastupali interes naše zemlje na međunarodnim izložbama. U prošlosti smo imali iskustvo da smo prilikom ocenjivanja dobijali manji broj poena na izložbama gde nije bilo naših sudijskih predstavnika u sudijskom timu. U vezi s tim, svakako je potreban rad na većoj zastupljenosti naših predstavnika u telima i komisijama Svetske i Evropske filatelističke organizacije.

Po klasama prikazan je sledeći broj izložaka:

Tradicionalna filatelija
Poštanska istorija
Poštanske celine
Tematska filatelija
Aerofilatelija
Literatura
Izlošci na jednoj vitrini

  

2
10
2
5
1
6
10

 

Nažalost, neke takmičarske klase nisu bile zastupljene na ovoj izložbi, kao ni period nove Jugoslavije koji ima obilje materijala. U odnosu na ranije izložbe porastao je broj eksponata na jednoj vitrini, što je svakako ohrabrujuće. Takođe je zapažen priličan broj novih kvalitetnih izložaka. Mora se priznati da i dalje postoji primetna razlika u kvalitetu pojedinih izlagačkih klasa.

Velike zlatne medalje su dobili Aleksandar Boričić, Zoran Stepanović i Nikola Marković.

Zlatne medalje su pripale Predragu Antiću, Aleksandru Boričiću, Peri Vujoviću, Mihajlu Kneževiću,

Aleksandru Krstiću, Zoranu Stepanoviću i Zoranu Šafaru.

GRAND PRIX izložbe je dobio Aleksandar Boričić.

 

(autor: Slobodan Meandžija)