U skladu sa odlukom Predsedništva SFS donetom na sednici održanoj  21. 01. 2012. godine, u Beogradu je od 25. do 29. aprila 2012. godine održana XV filatelistička izložba najvišeg nacionalnog ranga , drugi put za redom u Republici Srbiji, kao samostalnoj državi. Izložba je omogučila našim ali i stranim filatelistima da prikažu svoje kolekcije u takmičarskoj klasi, prema međunarodnim pravilima i na taj način doprinesu popularizaciji filatelije koja zadire u mnoga podrućja opšte kulture, nauke i umetnosti.

   

SrbijafilaXVPoseban značaj ovoj izložbi dao je redovan sastanak Poštanskih uprava javnih operatera Evrope – Europost u Beogradu, čiji je domaćin JP PTT „Srbija“. Tim povodom, u počasnom delu izložbe predstavljen je niz pošta Evropskih država, kao i vrhunske zbirke specijalno pozvanih kolega iz mnogih država Evrope.

Predsednik organizacionog odbora izložbe je g. Goran Ćirić, generalni direktor JP PTT „Srbija“. Predsednik počasnog odbora akademik Nikola Hajdin, predsednik SANU. Komesar izložbe je Slobodan Meandžija. Predsednik žirija je Aleksandar Krstić, a članovi mr. Dragoš Petrović, Miomir Arsić i Nebojša Dubajić-sekretar žirija.

Izložba je održana u znaku naših prvih redovnih poštanskih maraka izdatih 1866 godine u vreme vladavine kneza Mihajla III Obrenovića, osobe koja je veoma zaslužna za potpuno nacionalno osamostaljenje Srbije i uvođenje modernih evropskih rešenja u privrednom i kulturnom životu zemlje, kao i za uspostavljanje nacionalne valute – dinara sa decimalnim sistemom, umesto Turskog novca. Uvođenja poštanske marke, odnosno unificiranog načina korišćenja poštanskih usluga i njihove naplate, što je otvorilo put za brzi razvoj poštanskog saobraćaja u Srbiji u to vreme, je takođe zasluga pomenutog vladara.

Izložba je održana u umetničkom paviljonu „ Cvijeta Zuzorić“, na Malom Kalemegdanu, koji nam je po ko zna koji put otvorio vrata i omogučio održavanje još jedne filatelističke izložbe, pokazavši koliko je filatelija blisko povezana sa umetnošću. Organizator izložbe je JP PTT „Srbija“ i Savez filatelista Srbije, a idejni i tehnički realizator je Organizacioni odbor izložbe.

Izložba ima nacionalni takmičarski karakter sa internacionalnim učešćem, a ocenjivanje izložaka je po pravilima FIP. Pravo učestvovanja u takmičarskom delu su imali svi članovi SFS iz zemlje i inostanstva, učlanjeni u filatelistička društva, kao i članovi ostalih filatelističkih organizacija i pojedinci iz inostranstva.

Izložba je održana u takmičarskoj i netakmičarskoj klasi, pri čemu su u počasnom delu učestvovale Pošte Srpske, Pošta Crne Gore i JP PTT „Srbija“. Posebno pozvani izlagaći su bili eminentni filatelisti iz Evrope: Jorgen Jorgensen, predsednik FEP-e, Patrick Maselis, Igor Rodin, Bojan Bračič, Edip Agaogullari, Spas Panchev, Atadan Tunaci, Alexandru Bartoc, kao i naši izlagači: Miodrag Mrđa, dr. Jovan Veličković, Aleksandar Boričić, Predrag Antić i dr. U klasi izložaka članova žirija izlagali su Aleksandar Krstić i mr. Dragoš Petrović.

U takmičarskom delu izložbe, u klasi tradicionalne filatelije bilo je zastupljeno 9 izložaka, poštanske istorije – 17, poštanskih celina -5, astrofilatelije – 1, tematske filatelije – 14, omladinskoj klasi – 2, i klasi literature  - 9 izložaka, 13 izložaka na jednoj vitrini su uključeni u predhodnu raspodelu. Ukupno je u takmičarskoj klasi bilo zastupljeno 57 izlagača i to:  iz Srbije 34, Crne Gore 3, Slovenije 6, Hrvatske 4, Slovačke 4, Republike Srpske 3, po jedan iz Danske, Nemačke i Rusije. Ukupan kapacitet izložbe je bio 304 vitrine, i to 100 novih, dvostranih posebno izrađenih, za ovu izložbu po najnovijoj tehnologiji, zahvaljujući velikom razumevanju Pošte i njenog generalnog direktora g. Gorana Ćirića i 104 stare vitrine, popravljene i obnovljene za ovu priliku.

Vidljiv je znatno povećan broj izložaka na jednoj vitrini, za razliku od prethodnih izložbi, ali sa tematikom iz različitih  epoha, kao i područja koja se mogu obraditi na većem broju vitrina. Takođe, za razliku od prethodnih izložbi, tematska filatelija je bila zastupljenija, mada nedovoljno obrađena po najnovijim pravilima, primenjivanim na svetskim izložbama. Nažalost, moderna filatelija nija bila zastupljena na ovoj izložbi.

Što se tiće medalja, ukupno je podeljeno: 2 bronzane, 3 posrebrene, 12 srebrnih, 12 velikih srebrnih, 8 pozlaćenih, 7 velikih pozlaćenih, 6 zlatnih i 6 velikih zlatnih medalja,uključujući jednu diplomu o učestvovanju na izložbi. GRAND PRIX na izložbi Srbijafila XV je dodeljen izlagaču iz Crne Gore, kapetanu Tomi Katuriću, za izložak Poštanska istorija Boke Kotorske 1809-1875. Najbolji strani izložak je Istorija planinarstva, Petera Suhadolca, a najbolji  domaći izložak je od strane Nikole Ljubičića -Poštanske celine Srbije.

U okviru izložbe održana su dva seminara: astro filatelija,prezentirana od strane  gosta iz Ruske federacije g. Igora Rodina, kao i predfilatelija u Srbiji, predstavljena od strane g. Miomira Arsića. U okviru predavanja za decu školskog uzrasta : Kako nastaje poštanska marka, decu su upoznali Vesna Rudić i Bata Despotović.

Seminari su imali solidnu posećenost, a naročito upoznavanje dece sa nastankom poštanske marke, njenoj istoriji, štampi, kao i priboru koji se koristi. Ovo daje nadu da će filatelija opstati u svetu novih tehnologija.

 

(autor: Slobodan Meandžija)