Svetska filatelistička izložba pod nazivom "AUSTRALIA 2013" održana je u Melburnu od 10. do 15.05.2013. godine u sklopu proslave stogodišnjice izdanja marke „kengur i mapa“, prve poštanske marke izdate od strane Komonvelt Australija. Glavni pokrovitelj izložbe bila je Pošta Australije.

Izložbeni prostor se nalazio u Velikoj dvorani raskošne zgrada - The Royal Exhibition Building, smeštenoj u predivnom parku Carlton, sa kojim je zajedno upisana na listu svetske kulturne baštine. Sa svojim pažljivo obnovljenim velelepnim enterijerom, prostranim galerijama i visoko uzdignutom kupolom, Velika dvorana je obezbedila savršen ambijent za održavanje ovog velikog događaja međunarodnog značaja.

Paralelno sa održavanjem izložbe, u istoj dvorani bio je održan i sajam filatelije u kome su uzeli učešće mnogi dileri i poznate aukcijske kuće iz Australije i drugih zemalja sveta.

Na izložbi su učestvovali izlagači iz 58 zemalja koji su 696 eksponata izložili na 3244 vitrine. U takmičarskom smislu, izložba je obuhvatila 14 klasa filatelije. Pored  tradicionalnih FIP tekmičarskih klasa, promotivno su prikazani eksponati u klasi Open Philately (Otvorena filatelija) i 50 Years of Modern Traditional (50 godina savremene tradicije), klasi koja je omogućila izlagačima da prikažu savremen filatelistički materijal izdat u poslednjih 50 godina (1962.-2012.).

Naša zemlja se predstavila kolekcijama pet izlagača, od kojih su se dve kolekcije takmičile u klasi „Poštanska istorija“, jedna kolekacija u klasi „Poštanske celine“ i dve kolekcije u klasi „Jedna vitrina“.

Postignuti su sledeći rezultati:

Prezime i ime izlagača

Naziv kolekcije

Broj bodova

Osvojena medalja

Krstić Aleksandar

Srbija u Prvom svetskom ratu 1914.-1918.

90

Zlatna

Boričić Aleksandar

Upotreba porto maraka

80

Pozlaćena

Stepanović Zoran

Poštanske celine Kraljevine Jugoslavije 1920.-1941.

85

Velika pozlaćena

Vukosavljević Milan

Oznaka ploča na markama Kralj Petar II Jugoslovenska izdanja 1935. 

80

Antić Predrag

Tri poštanska sistema u Srbiji

76

Treba istaći da je na izložbi AUSTRALIA 2013  Glavni odbor FIP predložio da se kao takmičarska klasa 13. (Class 13) uvede Moderna filatelija 21.veka. Cilj toga je da se podstaknu sakupljači modernog filatelističkog materijala da izlažu na najvišem nivou i pokažu da su deo filatelističe porodice koji sakuplja i istražuje materijal izdat od 2001. godine do danas.

 

(autor: Zoran Stepanović)