U Mariboru je od 24. do 27. maja 2012. godine održana filatelistička izložba Balkanskih zemalja - Balkanfila. Na izložbi je učestvovalo 11 država. Izložba je u okviru Mariborfile 2012 održana zajedno sa Alpe - Jadran (Alps - Adriatic) izložbom. Obe izložbe su održane u sportskom centru " Leon Štukelj ".

Mariborfila 2012 od organizovana od strane filatelističkog saveza Slovenije, filatelističkog društva Maribor i Pošte Slovenije .

Organizator je na samom početku ograničio broj eksponata po zemljama, radi ograničenog broja vitrina. Uslov za učestvovanje je najmanje 70 poena na prethodnim izložbama, ali isto tako nisu mogli da se izlože eksponati koji su ranije ocenjeni sa 90 i više poena, ili koji su u poslednjih pet godina, tri puta dobili 85 poena. Time su isključeni kvalitetni eksponati, i data mogučnost za prikazivanje novih, ali je u isto vreme ujednačena konkurencija Balkanskih zemalja.

Izložba je razvrstana u dve klase: netakmičarske (po pozivu) i takmičarska klasa, koja se sastojala od: poštanske istorije, tematske filatelije, omladinske klase (razvrstane u tri kategorije po starosti učesnika), otvorene klase, eksponata na jednoj vitrini i literature .

Kao poseban gost na izložbi je učestvovala Portugalska federacija kao i Mađarska i Kipar čiji je predstavnik bio član žirija na obe izložbe .

Balkanfila je održana na 352 vitrine u takmičarskom delu, 26 netakmičarske, uz 19 eksponata literature, koje su bile mešovite izrade (kineske i bugarske) i dosta slabijeg kvaliteta od novonabavljenih naših, upotrebljenih na SRBIJAFILI KSV, održanoj neposredno pre Maribora.

Uzgred da napomenem da je Alpe - Adrija održana na 324 vitrine sa 12 listova , uz učešče šest država regiona .

Sudijski žiri je ocenio 113 eksponata, s tim što je u skladu sa Pravilnikom izložbe, iz klase poštanska istorija premestio 2 izloška u klasu tradicionalna filatelija, iz tematske u maksifiliju 2 eksponata, dok je dva eksponata otvorene klase i tri literature isključio iz konkurencije.

Od naših učesnika najbolje je ocenjen eksponat Aleksandra Boričića - Poštanska istorija Srbije 1750-1914 sa 96 poena, koji je dobio i GRAND PRIX izložbe. Jovan Veličković je učestvovao sa dva izloška i dobio dve zlatne medalje, Aleksandar Krstić 85 poena, zlatna medalja, Milan Radovanović 75 poena - vermej, Milan Vukosavljević 75 poena - vermej, Slobodan Meandžija 70 poena - veliko srebro i Nikola Ljubičić 65 poena - srebro - bronza. U radu žirija učestvovao je predstavnik Srbije - Zoran Stepanović .

Pošta Slovenije je povodom održavanja izložbe izdala prigodan blok kao i nekoliko personalizovanih maraka, kao i nekoliko prigodnih koverata i žigova, za svaki dan izložbe. Organizator se potrudio da svi komesari kao i članovi sudijskog žirija dobiju po 20 personalizovanih maraka sa svojim likom i tarifom za zemlje Evrope .

U izložbenoj hali su svoje štandove imale Pošte Slovenije, Nemačke i Mađarske.

Održana su četri predavanja, promocija novih maraka. Program za decu, sastanak predstavnika Balkanskih zemalja. Kao gosti prisustvovali su bivši predsednik FEPA Borda - Pedro Vaz Pereira i sadašnji Jorgen Jorgensen, kao i Giancarlo Morolli član FEPA Borda kao sudija. Filatelisticki društvu Maribor uručena je diploma za primljenu nagradu FEPA za 2011. godinu.

Budžet izložbe Mariborfila iznosio je 120.000 evra. Pošta Slovenije donirala je polovinu te sume uz razne usluge (kola za prevoz komesara i sudija i ostala službena lica kao i vitrina, izložbeni materijal, ptt usluge, večeru za zvanice i dr. Od drugih sponzora prikupljeno je 36.000 evra, a mnoge druge stvari, koje prate ovakve izložbe su odradili članovi Organizacionog odbora. Grad Maribor je omogućio besplatan prevoz učesnicima izložbe vozilima gradskog prevoza. Od ukupnih troškova na Balkanfilu je otpalo 65% -70% od celokupne sume.

Slovenci su se pokazali kao dobri domaćini, tako da je uz sve obaveze, boravak u Mariboru ostavio ptijatan utisak na sve učesnike, posebno na nas radi dodeljivanja GRAND PRIX našem izlagaču.

Srbija dugo nije organizovala izložbu ovakvog tipa i obima. Možda je sada došlo vreme za to.

 

(Autor: Slobodan Meandžija)