F  E  P  A     K  O  N  G  R  E  S   -    A  T  I  N  A    2015

KongresFEPA

Za vreme održavanja filatelističke izložbe zemalja Južne Evrope - NOTOS, u Atini je 15. novembra održan FEPA Kongres.

Predsednik FEPA, Jose Ramon Moreno je pozdravio i  zaželeo dobrodošlicu prisutnim delegatima nacionalnih saveza. Posebnu zahvalnost je izrazio domaćinu, predsedniku Grčke filatelističke federacije, g. Pantelisu Leoussisu.

KongresFEPA3

Aleksandar Boričić, Pedro Vaz Pereira (bivši predsednik FEPA) i Hose Ramon Moreno (sadašnji predsednik FEPA)

Ustanovljeno je da Kongresu prisustvuje 34 delegata od 43, što je 79%, čime su ispunjenjeni uslovi za dalji rad Kongresa a sve donete odluke su punovažne.

Na početku je usvojen zapisnik sa predhodnog Kongresa u Luganu. Sledio je izveštaj članova Borda o  radu , izveštaj o stanju finansija te poslovanju FEPA i izražena zahvalnost g. Alfredu Kunzu, na uspešnom i odgovornom angažmanu blagajnika .

KongresFEPA1

Aleksandar Boričić, Pedro Vaz Pereira (bivši predsednik FEPA) i Bončo Bonev (sudija iz Bugarske)

Jose Ramon Moreno je objasnio, da FEPA pokriva troškove puta članovima uprave FEPA ( FEPA boarda) za sastanke uprave i kongrese, dok članovi uprave FEPA, kada sarađuju na drugim filatelističkim manifestacijama, te troškove, pokrivaju sami. Pomenuto je da se posluje krajnje štedljivo na svim nivoima, tako da se stanje na računu uvečalo. U narednom periodu prevashodni zadatak Borda  je da pomogne razvijanju filatelije.

G. Moti Kremener je napomenuo, da se FEPA mora  posebno zalagati za afirmaciju filatelije među mladima. G. Moreno se složio i kao primer navodi  Dino Murića, predsednika društva u Trakoščanu, u kome poslednjih 10 godina radi škola filatelije za mlade, koja svake godine upisuje oko 200 polaznika.

Upravni odbor FEPA je predložio da se  naknada za FEPA patronatstvo na izložbama smanji za 50% , ukoliko participacija za vitrine bude do 30 evra. Predlog je jednoglasno usvojen.

Posle kraće diskusije usvojen je finansijski izveštaj.

Kako se na nekim nacionalnim i regionalnim izložbama, u mnogim zemljama uveliko izlažu razglednice, predloženo je da se formira nova klasa i uvrsti zvanično u program izložbi. Prihvatanjem ove nove klase,  napravljena su uputstva kako da se pravi zbirka i izlaže pod istim uslovima, kako to važi za druge takmičarske klase. Posle tri godine od ovih pravila i njihove primene u praksi, revizija istih bi se izvršila 2018 godine, čime bi ona postala validna za sve izložbe pod patronatstvom FEPA. U naredne tri godine u Evropi se očekuje 15 – 20 izložbi na kojima bi bila zastupljena i ova klasa. G. Pedro Vaz Pereira je istakao da će Portugal odmah primeniti ova pravila. G. Ambrus iz Rumunije je istakao da će uvođenjem nove klase, ona poremetiti i umanjiti vrednost izložbe, jer se eksponati razglednica lako prave i male su vrednosti. S time se nisu složili g. Suhadolc, King i Muhonen. Materijal ipak nije tako jeftin, a posebno treba osmisliti  dobru priću u opisu i proučiti građu. Istaknuto je da bi uvođenjem nove klase bio povećan broj posetilaca na izložbama. Predložena pravila i instrukcije su prihvaćeni.

Upravni odbor FEPA je predložio promenu tačke 10.4 u statutu FEPA, po kome se član (Savez), koji nije platio članarinu dve godine za redom suspenduje, a ako se neplačanje nastavi član (Savez) se briše. Kako bi time nastao problem redovnih i suspendovanih članova, predlaže se, da se pojam suspendovati ukine a o brisanju člana is spiska odlučuje FEPA kongres. Predlog je usvojen večinom delegata.

KongresFEPA2

Aleksandar Boričić i Spas Pančev (predsednik Saveza filatelista Bugarske)

Blagajnik je zamolio one, koji ne mogu platiti članarinu u roku,da ga o tome obaveste, da se zna situacija. 

Predložene promene FIP statuta i GREX nisu dostavljene blagovremeno, pa nije bilo dovoljno vremena da se prouče i daju sugestije. Rok za komentare i sugestije nacionalnih saveza treba dostaviti FEPA Bordu do 16. marta 2016 godine. Po objedinjenju razmatraće se na sledećem FEPA Kongresu. G. Pereira je napomenuo da Evropa ima manjinu u FIP Bordu i da sve treba dobro i pažljivo proučiti.

Predsednik Moreno se posebno zahvalio svim organizatorima održanih izložbi u prethodnom periodu i dao saglasnost za održavanje predviđenih.

KongresFEPA4

Bonev, Boričić, Moreno, Pereira, Pančev, Katurić i Meandžija

Časopis FEPA NEWS i Websajt se stalno usavršavaju i dograđuju.

Doneta je odluka da se naredni kongres FEPA odži u Viana do Castelo u Portugalu, 30. aprila, u vreme održavanja izložbe LUBRAPEX 2016.

Zadužen je direktor Nicos Rangos da razgovara sa federacijom Malte u vezi pridruživanja Fepa-i.

Na kraju kongresa g. Moreno je kao znak priznanja i zahvalnosti za uspešan rad na polju filatelije predao medalju Tony Virvillisu i FEPA priznanje klubu filatelista u Pragu, koje je primio g. Vit Vaniček.

Slobodan Meandžija

 

Bora Meandzija

Aleksandar Boričić i Slobodan Meandžija

FILATELISTIČKA IZLOŽBA  „NOTOS 2015“  -  ATINA

Meandzija Boricic

 Slobodan Meandžija i Aleksandar Boričić

 

U Atini je od 12. do 15. novembra održana međunarodna filatelistička izložba koja je obuhvatila zemlje južne Evrope i Balkanskog poluostrva. Zajedno sa međunarodnom izložbom, održana je i nacionalna.

Izložba je održana u organizaciji Grčkog filatelističkog društva ( Hellenic Philatelic Society), uz dozvolu Grčke filatelističke federacije ( Hellenic Philatelic Federation ), u cilju povezivanja filatelista juga Evrope, kao i  njihove značajne filatelističke eksponate.

„NOTOS 2015 „ je održan u Peristeri Exhibition Centre, koji se nalazi u predgrađu Atine. Iako je izložbeni centar bio prilično udaljen od hotela u kome su bili smešteni učesnici izložbe, do njega se prilično lako i brzo moglo da se stigne podzemnom železnicom. 

600 izlagača, od toga 124 u klasi literature, iz 36 zemalja, izložilo je svoje eksponate na 1.200 vitrina i prikazalo raznovrstan materijal, podeljen u 9 takmičarskih klasa,koje su uključivale nekoliko podklasa u oblasti literature i omladinske filatelije. Pored takmičarskog dela, u netakmičarskom su se mogli videti eksponati Pošte, Muzeja, članova žirija, a u klasi šampiona su prezentirani izlošci  velike filatelističke važnosti. Inače, izložbeni prostor se prostirao na 3.500 m2, dok je u holu  organizovana berza filatelije.

Kako je izložba organizovana uz dozvolu i patronat FEPA -e, dobijenoj na kongresu u Luganu, konsultant je bio g. Alfred Kunz, iz Austrije, član FEPA borda i FEPA konsultant.

Naša zemlja je bila predstavljena sa 13 kolekcija, kao i dva u klasi literature. Tri učesnika iz Republike Srpske su takođe predstavili svoje eksponate, u svojstvu članova Saveza filatelista Srbije.

Postignuti su sledeći rezultati:

Aleksandar Boričić: Serbia and Montenegro in Balkan wars 1912-1913       90 poena  (G)

Ivan Tangl: Petrovaradin in prestamp philately period 1771-1850

88 (LV)

Aleksandar Boričić: Partisan correspondence of Yugoslavia 1943-1945

85 (LV)

Aleksandar Boričić: The occupation of Montenegro in WW II

85 (LV)

Aleksandar Krstić: Serbian army on Greek territory in WW I

85 (LV)

Aleksandar Boričić: The occupation of Montenegro in WW I

82 (LV)

Milan Radovanović: Serbian telegraphic mail during the WW I

80 (V)

Boris Vlajnić: The first definitive issue of the Kingdom of SHS 1921

80 (V)

Tadić Đorđe: Summer Olimpic Games 1896-2012

70 (S)

Jan Ribarski: Faster than his shadow

65 (SB)

Radenko Radanović: Specialties on the stamps of Republika Srpska

60 (B) 

Milan Janković: The first edition of definitive stamps in the FPRY

60 (B) 

Goran Barać: Local issue Doboj

60 (B) 

U klasi literature:

Milan Radovanović: Allies and Serbs during Great war 1914-1915 

     80 (V)

Goran Barać: „Collector“ 

67 (SB)

Grand Prix u klasi šampiona je dobila Chauvet Michele iz Francuske za izložak: Hermes 1 ere emission de Grece sur le courrier international 1861-1882.

Internacionalni je dobio Vittorio Moravi iz Italije: Tuscany, a nacionalni Karagiannidis Anestis iz Kanade za: Small Hermes Heads of Greece 1886-1904.

Predsednik žirija je bio Anthony Virvillis iz Grčke.

Izložba je organizovana  skromnim finansijskim sredstvima, tako da učesnici na kraju nisu dobili medalje. Ukupni troškovi iznosili su 41.012,00 evra, bez troškova nabavke vitrina (koje Grci imaju u dovoljnom broju) i iznajmljivanja izložbenog prostora. Takođe nije bilo štampanih materijala (katalog, palmares), što je  sve odražavalo moderni duh elektronskog doba i njegove forme. Mr. Georgios Dolianitis,  koji je inače veliki ljubitelj filatelije i viđeni kolekcionar, darodavac značajnih istorijskuh dokumenata olimpijskih igara, je primio učesnike izložbe. Tom prilikom smo bili u mogučnosti da deo tih dokumenata pogledamo u muzeju.

U toku „ NOTOSA 2015“ održan je Kongres FEPE. Naš delegat je bio predsednik SFS g. Aleksandar Boričić, a pratilac Slobodan Meandžija.

      

                                                                                                                                Nacionalni komesar

                                                                                                                                Slobodan Meandžija         

SVETSKA FILATELISTIČKA IZLOŽBA SINGAPORE 2015

Od 14 do 19. avgusta 2015. godine Singapur je bio domaćin jednog od svetski najznačajnijih filatelističkih događaja - Svetske filatelističke izložbe SINGAPORE 2015. Izložba je upriličena u čast zlatnog nacionalnog jubileja, 50 godina od sticanja nezavisnosti, a njen pokrovitelj je bio Dr Tony Tan Keng Yam, predsednik Republike Singapur. Glavni sponzor izložbe bila je SingPost - singapurska pošta.

Ovo je treća po redu svetska filatelistička izložba održana u Singapuru, prethodne dve izložbe održane su 1995. i 2004. godine.

Izložbeni prostor se nalazio u Sands Expo & Convention Centre, najnovijem i najvećem izložbenom prostoru u samom centru poslovnog dela grada, koji je obezbedio uslove na izuzetno visokom nivou. Svi gosti su imali mogućnost da pored izložbe uživaju u brojnim restoranima, prodavnicama, prostoru namenjenom kulturi i umetnosti, kao i hotelskom smeštaju, sve to pod jednim krovom.

450 izlagača iz 66 zemalja prikazalo je širok dijapazon filatelističkih eksponata koji su u takmičarskom smislu bili svrstani u 13 klasa. Pored tradicionalnih FIP tekmičarskih klasa izložene su bile i kolekcije koje prikazuju 180 godina poštanske istorije Singapura, kao i posebne kolekcije iz Muzeja filatelije u Singapuru.

Paralelno sa održavanjem izložbe, u istom prostoru je bio održan i sajam filatelije na kome su kolekcionarima i ljubiteljima filatelije svoje raritete ponudile neke od svetski najpoznatijih internacionalnih aukcijskih kuća, poznati trgovci, kao i pošte iz nekoliko svetskih zemalja.

Naša zemlja se na izložbi predstavila sa osam kolekcija, od kojih se jedna kolekcija takmičila u klasi „Tradicionalan filatelija“, dve kolekcije su se takmičile u klasi „Poštanska istorija“, jedna kolekacija u klasi „Poštanske celine“, jedan eksponat u klasi „Literatura“ i tri kolekcije u klasi „Jedna vitrina“.

Postignuti su sledeći rezultati:

Prezime i ime izlagača Naziv kolekcije Broj bodova Osvojena medalja
Antić Predrag
The Kingdom of Serbia 1880-1903
88 Velika pozlaćena
Boričić Aleksandar
First World War in Serbia
88 Velika pozlaćena
Stepanović Zoran
Bosnia and Herzegovina 1826-1918 - The Cancellations Study
87 Velika pozlaćena
Ljubičić Nikola
Postal Stationery of Serbia Types and Usage 1873-1916
85 Velika pozlaćena
Radovanović Milan
Allies and Serbs in Great War (1914-1915) - Silent Witness
85 Velika pozlaćena
Antić Predrag
Three Post Systems in Serbia Prephilately
86 /
Radovanović Milan
Serbian Telegraphic Mail During the Great War
83 /
Krstić Aleksandar
Zeppelin Flights of Yugoslavia
86 /

U okviru programa aktivnosti u vezi sa izložbom održani su FIP seminari iz sledećih oblasti: poštanska istorija, poštanske celine, aerofilatelija i omladinska filatelija.

U Mariboru je od 24. do 27. maja 2012. godine održana filatelistička izložba Balkanskih zemalja - Balkanfila. Na izložbi je učestvovalo 11 država. Izložba je u okviru Mariborfile 2012 održana zajedno sa Alpe - Jadran (Alps - Adriatic) izložbom. Obe izložbe su održane u sportskom centru " Leon Štukelj ".