Društvo filatelista "Bački Petrovac" broji 24 člana.

Predsednik društva je g. Pavle Lomijansky.

Adresa društva je Narodne revolucije 7, 21470 Bački Petrovac.