Filatelistički klub "Fila motiv" broji 10 članova.

Predsednik kluba je g. Vasil Micevski.

Adresa kluba je Čukarička 33, 11030 Beograd.