Filatelističko društvo "Ada" broji 16 članova.

Predsednik društva je g. Zoran Šafar.

Adresa društva je Brankova 21, 11000 Beograd.