Filatelističko društvo "Beograd" broji 51 člana.

Predsednik društva je g. Borisav Stanković.

Adresa društva je Bul. Kralja Aleksandra 235, 11000 Beograd.