Savez filatelista Srbije osnovan je 22. avgusta 1948. godine.

Pre Drugog svetskog rata u Kraljevini Jugoslaviji postojale su organizacije filatelista čije je interese povezivao i usklađivao Jugoslovenski filatelistički savez. Većina sličnih organizacija u to vreme uklapala se u administrativnu podelu zemlje na banovine. To nije bio slučaj sa filatelističkom organizacijom, koja nije odgovarala toj podeli niti je odražavala teritorijalnu nadležnost direkcija pošta i telegrafa. Takvo stanje zadržalo se i u prvim posleratnim godinama. Brzo se uvidelo da bez sveobuhvatne organizacije filatelija ne može steći veću društvenu podršku, niti imati značajniju ulogu, koja joj inače pripada. Nekolicina predratnih filatelističkih entuzijasta znali su da je dobra organizacija jedini pravi put kojim se može obezbediti bolji status filatelije i angažovaniji odnos društva prema njoj. Oni su bili inicijatori osnivanja Saveza filatelista Srbije.

Već u maju 1946. godine obnovljen je rad Srpskog filatelističkog društva u Beogradu, koje je bilo neka vrsta filatelističkog kontinuiteta sa predratnim Srpskim filatelističkim klubom. Međutim, društvo je prestalo sa radom avgusta iste godine. Potreba za obnavljanjem rada starih filatelističkih društava i osnivanjem novih dovela je do stvaranja jedinstvene filatelističke organizacije u Srbiji. Na severu Republike već su radila neka filatelistička društva. Ona su bila preteče i putokaz za obnavljanje filatelističke organizacije u Srbiji. Tako je filatelistički klub u Apatinu, osnovan još 23. decembra 1945. godine, radio pod pokroviteljstvom kulturno-prosvetnog saveta, odlukom Odbora narodnog oslobođenja Sombora. Na ovom području u toku 1946. godine radila su još društva filatelista u Subotici, Novom Sadu, Vršcu, Pančevu, Staroj Kanjiži, Starom Bečeju, Petrovgradu, Kikindi i Somboru. Ona su do maja 1946. godine već okupljala preko 1.000 filatelista. Odmah po osnivanju Saveza filatelista Srbije, podružnica "Apatin" dobila je Pravila SFS i nastavila svoj rad u okviru tek osnovanog Saveza.

Napredak filatelije u Srbiji naglo je krenuo napred formiranjem Saveza filatelista Srbije. Jedan od učesnika osnivačke skupštine Saveza, inž. Aleksandar Petrović, u prvom broju časopisa "Filatelista" ovako opisuje taj značajni događaj: "Sećam se dobro onog sparnog dana kada smo osnovali Savez filatelista Srbije. Bilo nas je malo prisutnih; a danas, posle godinu dana, Savez broji oko dve hiljade članova. Opšti je utisak: filatelija dobija, uistinu, masovni karakter. Nikada u Srbiji nije bilo više organizovanih i pravih filatelista; nikada se više nije vodilo računa o podmlatku i njegovom stručnom i vaspitnom uzdizanju. Samo omladinska sekcija beogradske podružnice ima više članova nego li sva tri bivša kluba u Beogradu do rata!".

Prema zabeleženom sećanju jednog drugog učesnika, osnivačkoj skupštini Saveza prisustvovalo je tridesetak filatelista. Osnivanjem Saveza filatelista Srbije obnovljena je ratom prekinuta filatelistička delatnost.

 

(Likovno rešenje: Radomir Bojanić, akademski slikar, 1997)